Vsevolod Zaderatski (1891-1953) - Scherzo
Lo último