Lucia Ronchetti, premio Louis Spohr 2022 - Scherzo
Lo último