BARCELONA / La acústica de L'Auditori jugó en contra de Mahler - Scherzo
Lo último